• Kỹ thuật chung

    sự nắn thảng bằng trục lăn

    Giải thích EN: A process of straightening metal stock of various shapes by passing it through a series of staggered rolls that are usually in horizontal and vertical planes. Giải thích VN: Một quá trình nắn thẳng kim loại có các dạng khác nhau bằng cách chuyển nó qua một chuỗi các trục lăn so le thường trong các mặt phảng ngang hoặc dọc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X