• (đổi hướng từ Seas)
  /si:/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều seas

  ( the sea, seas) ( số nhiều) biển
  by sea
  bằng đường biển
  mistress of the seas
  cường quốc làm chủ mặt biển
  sea like a looking-glass
  biển yên gió lặng
  ( Sea) vùng biển riêng (nhỏ hơn đại dương); hồ nước ngọt, hồ nước mặn lớn nằm trong đất liền
  The Mediterranean Sea
  Biển Địa Trung Hải
  Caspian Sea
  Lý Hải/ Biển Caxpi (Caspi)
  Red Sea
  Biển Đỏ
  Baltic Sea
  Biển Ban Tích
  ( số nhiều) sự chuyển động của sóng biển
  a heavy sea
  biển động
  a light sea
  biển lặng
  Sóng biển
  to ship a sea
  bị một ngọn sóng làm ngập (tàu...)
  Biển (khoảng rộng (như) biển); nhiều (về số lượng)
  a sea of flame
  một biển lửa
  seas of blood
  máu chảy thành sông; (nghĩa bóng) sự chém giết tàn nhẫn
  a sea of troubles
  nhiều chuyện phiền hà

  Cấu trúc từ

  at sea
  trên biển
  (nghĩa bóng) hoang mang, bối rối, không hiểu ra thế nào, không biết làm thế nào
  to go to sea
  trở thành thuỷ thủ
  to follow the sea
  làm nghề thuỷ thủ
  to put (out) to sea
  ra khơi
  half seas over
  quá chén
  the seven seas
  khắp bốn biển

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  biển, sóng lớn

  Kỹ thuật chung

  bể
  biển

  ex: It's an ocean

  đại dương
  sóng biển

  Kinh tế

  biển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  land

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X