• (đổi hướng từ Rued)
  /ru:/

  Thông dụng

  Danh từ
  (thực vật học) cây cửu lý hương
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự ăn năn, sự hối hận
  Ngoại động từ ( rued)
  Hối hận, ăn năn; hối tiếc
  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X