• /ˈlɪtərɪtʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Văn chương, văn học
  Vietnamese literature
  nền văn học Việt Nam
  Tác phẩm văn học; tác phẩm viết văn hoa bóng bảy
  Giới nhà văn
  Nghề văn
  Tài liệu (về một vấn đề hoặc một bộ môn khoa học)
  mathematical literature
  các tài liệu về toán học
  Tài liệu in (truyền đơn, quảng cáo...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  văn học

  Kỹ thuật chung

  nhà văn

  Kinh tế

  ấn phẩm (quảng cáo)
  promotional literature
  ấn phẩm quảng cáo (tờ quảng cáo, tập sách mỏng)
  sales literature
  ấn phẩm quảng cáo chào hàng
  giấy quảng cáo
  tập sách nhỏ quảng cáo
  tập tài liệu chào hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X