• Hóa học & vật liệu

  giá trị tận dụng

  Kỹ thuật chung

  giá trị còn lại

  Giải thích EN: 1. the value of reusable material remaining after some industrial operation.the value of reusable material remaining after some industrial operation.2. the value assigned to a structure, machine, or vehicle that is used to calculate annual maintenance cost or present worth.the value assigned to a structure, machine, or vehicle that is used to calculate annual maintenance cost or present worth. Giải thích VN: 1. giá trị của vật liệu có thể tái chế còn sót lại sau hoạt động công nghiệp 2. giá trị xác định cho một công trình hay xe cộ dùng để tính toán giá trị còn lại.

  Kinh tế

  giá thu hồi được (của hàng hóa, tài sản...trên tàu bị nạn)
  giá trị còn lại
  giá trị cứu lại được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X