• (đổi hướng từ Settlements)
  /'setlmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giải quyết, sự dàn xếp, sự hoà giải; sự thoả thuận (để giải quyết việc gì..)
  the strikers have reached a settlement with the employers
  những người đình công đã đạt được một thoả thuận với các ông chủ
  Sự thanh toán; sự được thanh toán
  the settlement of a debt
  việc thanh toán một món nợ
  Sự đến ở, sự định cư, sự an cư lạc nghiệp; khu định cư, khu đất mới có người đến ở lập nghiệp
  (pháp lý) sự chuyển gia tài; tiền, tài sản được chuyển
  Sự làm lắng xuống; sự lắng xuống, sự lún xuống (mặt nhà, tường, đất)
  Sự chiếm làm thuộc địa; thuộc địa, nơi thực dân đã định cư
  penal settlements in Australia
  những vùng lưu đày ở Australia
  in settlement (of something)
  để thanh toán (cho cái gì)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điểm dân cư
  độ lắng

  Xây dựng

  chất cặn
  sự chồn hõm lún
  sự lắng xuống (bê tông tươi)

  Điện tử & viễn thông

  sự sa lắng

  Kỹ thuật chung

  biến dạng
  immediate settlement
  biến dạng tức thời
  chất kết tủa
  chất lắng
  khu dân cư
  khu nhà ở
  độ lún
  lún
  quyết toán
  sự đóng rắn
  sự hạ thấp
  sự lắng
  initial settlement
  sự lắng ban đầu
  primary settlement
  sự lắng sơ bộ
  secondary settlement
  sự lắng thứ cấp
  sự lắng đọng

  Kinh tế

  giấy ký thác
  ante-nuptial settlement
  giấy ký thác trước hôn nhân
  marriage settlement
  giấy ký thác theo hôn nhân
  voluntary settlement
  giấy ký thác tự nguyện
  giấy ký túc
  ngày thanh toán
  run to settlement
  đã đến ngày thanh toán
  sự quyết định (ngay ...)
  sự quyết định (ngày..)
  sự quyết toán
  assets settlement
  sự quyết toán tài sản
  special settlement
  sự quyết toán đặc biệt
  sự thanh toán
  approximated settlement
  sự thanh toán sơ bộ
  blanket settlement
  sự thanh toán toàn bộ
  final settlement
  sự thanh toán lần cuối
  general average settlement
  sự thanh toán tổn thất chung
  settlement of a debt
  sự thanh toán một khoản nợ
  settlement of exchange
  sự thanh toán hối đoái
  thỏa ước
  thỏa thuận
  work out a settlement (to.....)
  đi đến môt thỏa thuận
  việc giải quyết xong
  việc thanh toán xong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X