• Đo lường & điều khiển

    máy điều chỉnh tự xoay vòng

    Giải thích EN: An adaptive control system having two loops, one of which controls the process with an ordinary linear feedback regulator, while the other adjusts the parameters of the regulator with a recursive parameter estimator and a design calculation. Giải thích VN: Một hệ thống có khả năng thích nghi với điều chỉnh có 2 chu trình, một trong số nó điều khiển quy trình với một bộ điều chỉnh phản hồi tuyến tính thông thường, trong khi đó cái khác thì điều chỉnh các thông số của máy điều chỉnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X