• /´sensjuəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) giác quan; xuất phát từ giác quan; do giác quan ghi nhận; ảnh hưởng đến giác quan; gây thích thú cho giác quan
  the sensuous appeal of her painting
  sức cuốn hút thích thú của bức tranh cô ấy vẽ
  his full sensuous lips
  đôi môi đầy khoái cảm của anh ấy

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Sensory, sybaritic, epicurean, hedonist(ic), sumptuous,luxurious, rich: She felt sensuous delight in the scents andsounds of the island.

  Oxford

  Adj.
  Of or derived from or affecting the senses, esp.aesthetically rather than sensually.
  Sensuously adv.sensuousness n. [L sensus sense]

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) giác quan; xuất phát từ giác quan; do giác quan ghi nhận; ảnh hưởng đến giác quan; gây thích thú cho giác quan
  the sensuous appeal of her painting
  sức cuốn hút thích thú của bức tranh cô ấy vẽ
  his full sensuous lips
  đôi môi đầy khoái cảm của anh ấy


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X