• (đổi hướng từ Pooled)
  /pu:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vũng nước, ao tù; vũng (máu, chất lỏng..)
  Bể bơi, hồ bơi
  Vực (chỗ nước sâu và lặng ở con sông)
  Tiền đậu chến, tiền góp đánh bài
  Vốn chung, vốn đóng góp; quỹ vốn chung
  a pool car
  (thuộc ngữ) xe dùng chung
  Pun (tổ hợp các nhà kinh doanh hoặc sản xuất để loại trừ sự cạnh tranh lẫn nhau); khối thị trường chung
  Nhóm trực (nhóm người có sẵn để làm việc khi cần đến)
  a typing pool
  tổ đánh máy trực
  a pool of doctors
  nhóm bác sĩ trực
  Lối đánh pun (một lối chơi bi-a với 16 viên tròn có màu trên bàn, tương tự lối đánh bi-a 21 viên)
  ( the pools) ( số nhiều) trò đánh cá độ bóng đá (như) football pools

  Ngoại động từ

  Đào (lỗ) để đóng nêm phá đá
  Đào xới chân (vĩa than...)
  Góp quỹ, góp vốn chung
  Chia phần, chung phần (tiền thu được...)

  Cấu trúc từ

  shoot pool
  như shoot

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  hồ (chứa nước)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  vùng chứa, vùng trữ

  Nguồn khác


  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hồ, bể
  đoạn sông
  ao tù

  Giải thích EN: An artificially confined body of water above a dam or the closed gates of a lock.

  Giải thích VN: Phần thân nước bị giữ trên đập hoặc các cửa cống đóng.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  tích huyết
  tụ huyết, tụ máu

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  bể (chứa)

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ trữ
  bộ lưu điện

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bể
  bể (nước)
  medicinal swimming pool
  bể nước chữa bệnh
  bể bơi
  bể chảy kim loại
  bể chứa
  pool block
  khối (ở) bể chứa
  bồn (nước)
  medicinal swimming pool
  bồn nước chữa bệnh
  hợp nhất
  lưu vực
  diện tích chứa dầu
  gộp lại
  ao
  thùng chứa
  upper containment pool
  thùng chứa phía trên
  vũng
  address pool
  vùng địa chỉ
  address pool
  vũng địa chỉ
  ASP (auxiliarystorage pool)
  vùng bộ nhớ phụ
  ASP (auxiliarystorage pool)
  vùng lưu trữ phụ
  associative storage pool
  vùng bộ nhớ kết hợp
  associative storage pool
  vùng lưu trữ kết hợp
  associative storage pool
  vũng nhớ kết hợp
  auxiliary storage pool (ASP)
  vùng bộ nhớ phụ
  auxiliary storage pool (ASP)
  vùng lưu trữ phụ
  base pool
  vùng cơ bản
  base pool
  vùng cơ sở
  base storage pool
  vùng lưu trữ cơ bản
  base storage pool
  vũng nhớ chính
  BPDTY (bufferpool directory)
  thư mục vùng đệm
  buffer pool
  vùng đệm
  buffer pool
  vũng đệm
  buffer pool directory
  thư mục vùng đệm
  buffer unit pool
  vùng đơn vị đệm
  data pool
  vùng dữ liệu
  general pool
  vùng chung
  general pool
  vùng tổng quát
  global memory pool
  vùng nhớ toàn cục
  global variable, pool
  vùng biến toàn cục
  Group Buffer Pool (GBP)
  vũng đệm nhóm
  literal pool
  vùng trực kiện
  logical terminal pool
  vùng thiết bị đầu cuối logic
  machine storage pool
  vùng lưu trữ dùng cho máy
  mercury pool cathode
  catốt vũng thủy ngân
  mercury pool tube
  đèn vũng thủy ngân
  page pool
  vùng trang
  PBCB (bufferpool control block)
  khối điều khiển vùng đệm
  PCB (Poolcontrol block)
  khối điều khiển vùng lưu trữ
  pool cathode
  catốt vũng
  pool control block
  khối điều khiển vùng lưu trữ
  resource pool
  vùng nguồn
  resource pool
  vũng nguồn
  storage pool
  vùng bộ nhớ
  storage pool
  vũng nhớ
  summit pool
  vùng phân thủy
  vực (sông)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  số tiền đặt cọc
  góp (tiền ...) vào vốn chung
  góp (tiền) vào vốn chung
  góp chung lại (vốn hoặc đồ vật)
  hội
  nhóm (làm việc chung)
  pun
  pun tổ hợp
  quỹ
  quỹ chung
  quỹ chung của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế
  quỹ tập hợp
  tổ
  tổ hợp
  vốn góp

  Nguồn khác

  • pool : Corporateinformation


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X