• (đổi hướng từ She's)
  /ʃi:/

  Thông dụng

  Đại từ

  Nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy...
  she sings beautifully
  chị ấy hát hay
  Nó (chỉ tàu, xe... đã được nhân cách hoá), tàu ấy, xe ấy
  she sails tomorrow
  ngày mai chiếc tàu ấy nhổ neo
  Người đàn bà, chị
  she of the black hair
  người đàn bà tóc đen, chị tóc đen

  Danh từ

  Đàn bà, con gái
  is the child a he or a she?
  đứa bé là con trai hay con gái?
  the not impossible she
  người có thể yêu được
  Động vật cái
  a litter of two shes and a he
  một ổ hai con cái và một con đực
  (trong từ ghép chỉ động vật) cái
  she-goat
  dê cái
  she-ass
  lừa cái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X