• Toán & tin

  bộ tạo tín hiệu
  audio-frequency signal generator
  bộ tạo tín hiệu âm tần
  standard signal generator
  bộ tạo tín hiệu chuẩn
  máy phát tín hiệu
  analog signal generator
  máy phát tín hiệu tương tự

  Xây dựng

  máy phát tần số

  Điện tử & viễn thông

  bộ phát sinh tín hiệu
  calibration signal generator
  bộ phát sinh tín hiệu chuẩn
  interfering signal generator
  bộ phát sinh tín hiệu nhiễu

  Điện

  máy phát sóng hiệu

  Giải thích VN: Dụng cụ thử điện tử tạo ra sóng, được dùng để sửa chữa và chỉnh mạch.

  Kỹ thuật chung

  bộ cảm biến tín hiệu
  bộ phát tín hiệu
  bộ sinh tín hiệu
  máy phát tín hiệu/ thiết bị kiểm tra dao động

  Giải thích EN: An electrically powered instrument that tests the performance of radio-receiving equipment by producing known voltages over a range of frequencies, generally modulated in amplitude, frequency, or pulse. Also, TEST OSCILLATOR. Giải thích VN: Thiết bị chạy bằng năng lượng điện dùng để kiểm tra hoạt động của thiết bị thu radio bằng cách tạo ra một suất điện động qua dãy tần suất, thông thường được điều khiển trong giao động, tần suất hay cầu chì, còn gọi là thiết bị kiểm tra dao động .

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X