• Xây dựng

  đập tràn kiểu xi phông
  automatic siphon spillway
  đập tràn kiểu xi phông tự động
  đập tràn xi phông

  Giải thích EN: A spillway in which water must rise to the crest of the siphon to prime it; as a result the water begins to flow out and does not stop until it falls below the siphon inlet. Giải thích VN: Một đập tràn trong đó nước phải được nâng lên đỉnh xi-phông để mồi; do đó, nước sẽ bắt đầu chảy ra ngoài và không dừng lại cho tới khi nó hạ xuống thấp hơn miệng vào của xi-phông.

  Kỹ thuật chung

  đập tràn siphông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X