• Hóa học & vật liệu

  sự đúc tháo (phương pháp đúc)

  Kỹ thuật chung

  đúc áp lực

  Giải thích EN: A process used to form a molded plastic object, in which a thin plastic paste is poured into a hollow heated mold that is rotated until a viscous skin forms in a desired shape, excess slush is drained off, and finally the molded object is extracted. Giải thích VN: Quá trình tạo các vật bằng nhựa theo khuôn, trong quá trình này, lớp hỗn hợp nhựa nhão mỏng được đổ vào khuôn rỗng đã nung nóng. Khuôn này được quay cho đến khi xuất hiện một lớp vỏ dẻo theo hình dáng mong muốn, phần hỗn hợp nhão dư ra sẽ được rút hết, cuối cùng vật được tạo theo khuôn được lấy ra khỏi khuôn đúc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X