• Hóa học & vật liệu

    hợp chất xà phòng

    Giải thích EN: Any of various substances, such as rosin or sodium phosphate, that are mixed with soap to improve cleansing properties, modify alkali content, or impart water-softening qualities. Giải thích VN: Các hợp chất khác nhau như côlôphan hay Natri photphat được trộn lẫn với xà phòng cải thiện các đặc tính làm sạch, làm dịu chất kiềm hoặc nước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X