• Kỹ thuật chung

    máy biến năng chia tách

    Giải thích EN: An instrument powered by electricity from one system that supplies acoustic power to a second system; characteristically the components are arranged to maintain electrical separation of each division. Giải thích VN: Thiết bị chạy bằng điện cung cấp năng lượng âm từ hệ thống này sang hệ thống khác, các bộ phận thường được sắp xếp sao cho có thể duy trì sự tách điện ở hai hệ thống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X