• (đổi hướng từ Announced)
  /ə´nauns/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Báo, loan báo, thông tri
  to announce a piece of news
  loan báo một tin tức
  to announce a visitor
  báo có khách
  Công bố, tuyên bố, công khai

  Nội động từ

  Đọc bản giới thiêu tin tức, đọc chương trình (ở đài phát thanh)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tuyên bố ra ứng cử
  TBA ( to be announced ) : sẽ được thông báo/ công bố

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  loan báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X