• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  sp˜ti–
  danh từ
  Sự đánh dấu
  Sự hiện đốm

  Vật lý

  sự hiện đốm

  Kỹ thuật chung

  sự đánh dấu
  sự đánh dấu, sự định tâm

  Giải thích EN: 1. the process of marking a die part with an oil color so that it will fit properly with a mated part.the process of marking a die part with an oil color so that it will fit properly with a mated part.2. the process of laying stabilizer bags down at regular intervals on ground that is to be stabilized.the process of laying stabilizer bags down at regular intervals on ground that is to be stabilized.. Giải thích VN: Sự đánh dấu chi tiết chết bằng màu dầu để nó khớp chính xác với chi tiết đối tiếp. 2.phương pháp đặt các túi cân bằng cách đều nhau xuống nền cần ổn định.

  sự định tâm

  Xây dựng

  sự phát hiện

  Kinh tế

  vết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X