• Thông dụng

  Danh từ

  Sở giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoán
  the Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán Luân đôn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phòng hối đoái

  Xây dựng

  giao dịch chứng khoán

  Kỹ thuật chung

  thị trường chứng khoán

  Kinh tế

  sở giao dịch chứng khoán
  American Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán Mỹ
  International Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán quốc tế
  London Stock Exchange
  Sở giao dịch chứng khoán London
  Luxemburg Stock Exchange
  Sở giao dịch Chứng khoán Lúc-xăm-bua
  luxemburg stock exchange
  sở giao dịch chứng khoán luxemburg
  National Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán quốc gia
  New York Stock Exchange
  Sở giao dịch chứng khoán New York
  New York Stock Exchange
  Sở giao dịch Chứng khoán Nữu Ước
  New York Stock Exchange index
  Chỉ số sở giao dịch chứng khoán New York
  speculate on the stock exchange (to...)
  đầu cơ ở Sở giao dịch chứng khoán
  stock -exchange holiday
  ngày nghỉ của sở giao dịch chứng khoán
  stock exchange quotation
  yết giá ở sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange committee
  ủy ban sở giao dịch chứng khoán
  Stock-exchange committee
  ủy ban, Sở giao dịch Chứng khoán
  stock-exchange index
  chỉ số giao dịch (chứng khoán)
  Stock-exchange index
  Chỉ số Sở giao dịch (Chứng khoán)
  stock-exchange official list
  bảng giá chính thức của sở giao dịch chứng khoán
  Stock-exchange parlance
  thuật ngữ, dụng ngữ dùng trong Sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange quotation
  sự định thị giá ở sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange rules and regulations
  điều lệ sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange seat
  quyền hội viên sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange session
  cuộc, kỳ họp của sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange session
  phiên giao dịch của sở giao dịch chứng khoán
  stock-exchange share
  cổ phiếu của sở giao dịch chứng khoán
  Tokyo Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán Tokyo
  United Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán liên hợp
  sở giao dịch cổ phiếu
  Stock-exchange securities
  chứng khoán bán ở Sở giao dịch cổ phiếu
  Stock-exchange securities
  Chứng khoán của Sở giao dịch cổ phiếu
  sở giao thông chứng khoán

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X