• Xây dựng

  gỗ xúc chặn
  thanh trám kẽ

  Giải thích EN: A balk, plank, precast concrete beam, or steel joist that fits between vertical grooves in walls or piers to close up a spillway or other water channel. Giải thích VN: Một rầm thép đúc sẵn dạng ván chêm vào giữa các đường xoi dọc trong tường hay cột trụ để đóng một đập tràn hay các kênh dẫn nước khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X