• /´stʌkou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều stuccoes

  Vữa; xtucô (dùng để trát hoặc trang trí tường, trần nhà)

  Ngoại động từ

  Trát vữa; trát xtucô

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vữa stucô

  Giải thích EN: 1. a rough plaster generally made of cement, sand, and lime that is used as a coating for exterior walls.a rough plaster generally made of cement, sand, and lime that is used as a coating for exterior walls. 2. a fine plaster that is used as a finished coating for interior walls, moldings, or decorative purposes.a fine plaster that is used as a finished coating for interior walls, moldings, or decorative purposes. 3. to apply either of these coatings.to apply either of these coatings. Giải thích VN: 1. Loại vữa ráp thường được tạo từ xi-măng, cát và vôi được sử dụng như vỏ cho lớp tường bên ngoài./// 2. Một loại vữa nguyên chất được sử dụng như lớp vỏ ở tường bên ngoài, mốc hay mục trang trí. 3.Ứng dụng hoặc loại vỏ này hoặc loại khác.

  Xây dựng

  lớp trát đá rửa (trát nửa mài)
  vữa trát ngoài

  Kỹ thuật chung

  vữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X