• (đổi hướng từ Submarined)
  /´sʌbmə¸ri:n/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dưới mặt biển
  submarine plant
  cây mọc dưới biển
  submarine volcano
  núi lửa dưới biển
  submarine cable
  dây cáp ngầm

  Danh từ

  (hàng hải) tàu ngầm
  Cây mọc dưới biển; động vật sống dưới biển
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) bánh mì dài bổ theo chiều nhồi thịt, phó mát, sà lách.. (như) submarine sandwich

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  tầu ngầm
  submarine pen
  bến tàu ngầm (thủy quân)

  Kỹ thuật chung

  ngầm
  A-submarine
  tàu ngầm nguyên tử
  submarine blast
  nổ ngầm
  submarine line
  đường cáp ngầm dưới biển
  submarine pen
  bến tàu ngầm (thủy quân)
  submarine pipeline
  ống ngầm
  submarine tunnel
  đường hầm ngầm dưới nước
  submarine wave recorder
  đo sóng bằng tàu ngầm
  dưới biển
  submarine earthquake
  động đất dưới biển
  submarine line
  đường cáp ngầm dưới biển
  submarine mine
  mỏ dưới biển
  submarine pipeline
  đường ống dưới biển
  submarine tunnel
  đường hầm dưới biển
  dưới nước
  method of submarine blasting
  phương pháp nổ mìn dưới nước
  submarine speed
  vận tốc dưới nước
  submarine tanker
  bể chứa dầu dưới nước
  submarine tunnel
  đường hầm ngầm dưới nước

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X