• (đổi hướng từ Subsiding)
  /səb'said/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Rút xuống, rút bớt (nước lụt...)
  Lún xuống (nền nhà)
  Ngớt, giảm, bớt, lắng đi
  storm subsides
  cơn bão ngớt
  tumult subsides
  sự ồn ào lắng dần
  Chìm xuống (tàu)
  Lắng xuống, đóng cặn
  Ngồi phịch xuống (người)
  to subside into an armchair
  ngồi sụp xuống ghế bành

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hạ xuống (nền đất)
  sụt lún
  tụt xuống

  Kỹ thuật chung

  lắng xuống
  lún
  sự giảm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  grow , increase , rise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X