• /ˌɛksəˈbɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc triển lãm, cuộc trưng bày
  Sự phô bày, sự trưng bày
  Sự bày tỏ, sự biểu lộ
  Sự thao diễn
  Học bổng
  to make an exhibition of oneself
  giở trò xấu xa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự trưng bày
  triển lãm
  exhibition hall
  phòng triển lãm

  Kỹ thuật chung

  biểu hiện
  sự biểu lộ
  sự thể hiện
  trình bày

  Kinh tế

  cuộc triển lãm
  cuộc trưng bày (hàng hóa)
  hội chợ triển lãm
  industrial exhibition
  hội chợ triển lãm công nghiệp
  triển lãm
  advertising exhibition
  triển lãm quảng cáo
  exhibition area
  diện tích triển lãm
  exhibition bus
  xe triển lãm
  exhibition case
  tủ kính (trưng bày hàng) triển lãm
  exhibition entry
  thông quan triển lãm
  exhibition expenditures
  chi phí triển lãm
  exhibition export
  xuất khẩu triển lãm
  exhibition gallery
  hội trường triển lãm
  exhibition hall
  phòng triển lãm
  exhibition insurance
  bảo hiểm triển lãm
  exhibition pavilion
  gian triển lãm
  exhibition receipt
  thu nhập triển lãm
  exhibition sales
  hội chợ triển lãm
  exhibition stand
  gian triển lãm
  exhibition stand
  quầy triển lãm
  industrial exhibition
  hội chợ triển lãm công nghiệp
  international exhibition
  triển lãm quốc tế
  International Exhibition Bureau
  Cục triển lãm Quốc tế
  international trade exhibition
  triển lãm thương mại quốc tế
  sale exhibition
  bán triển lãm
  trade exhibition
  triển lãm thương mại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X