• (đổi hướng từ Life's)
  /laif/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .lives

  Đời sống,sự sống, sinh mệnh, tính mệnh
  to lay down one's life for the country
  hy sinh tính mệnh cho tổ quốc
  a matter of life and death
  một vấn đề sống còn
  Đời, người đời
  to have lived in a place all one's life
  đã sống ở đâu suốt cả đời
  for life
  suốt đời
  hard labour for life
  tội khổ sai chung thân
  Law life
  luật đời
  Maintain life
  duy trì sự sống
  Cuộc sống, sự sinh sống, sự sinh tồn
  we are building a new life
  chúng ta đang xây dựng một cuộc sống mới
  the struggle for life
  cuộc đấu tranh sinh tồn
  Cách sống, đời sống, cách sinh hoạt
  the country life
  đời sống ở nông thôn, cách sinh hoạt ở nông thôn
  Sinh khí, sinh lực, sự hoạt động
  to be full of life
  dồi dào sinh lực, hoạt bát
  Tiểu sử, thân thế
  the life of Lenin
  tiểu sử Lê-nin
  Tuổi thọ, thời gian tồn tại
  the life of a machine
  tuổi thọ của một cái máy
  a good life
  người có thể sống trên tuổi thọ trung bình
  a bad life
  người có thể không đạt tuổi thọ trung bình
  Nhân sinh
  the philosophy of life
  triết học nhân sinh
  the problem of life
  vấn đề nhân sinh
  Vật sống; biểu hiện của sự sống
  no life to be seen
  không một biểu hiện của sự sống; không có một bóng người (vật)

  Cấu trúc từ

  to escape with life and limb
  thoát được an toàn
  for one's life
  for dear life
  Để thoát chết
  to run for dear life
  chạy để thoát chết
  for the life of me
  upon my life
  Dù chết
  I can't for the life of me
  dù chết tôi cũng không thể nào
  to bring to life
  làm cho hồi tỉnh
  to come to life
  hồi tỉnh, hồi sinh
  to have the time of one's life
  chưa bao giờ vui thích thoải mái như thế
  high life
  xã hội thượng lưu, xã hội tầng lớp trên
  in one's life
  lúc sinh thời
  in the prime of life
  lúc tuổi thanh xuân
  to see life

  Xem see

  single life

  Xem single

  to take someone's life
  giết ai
  to take one's own life
  tự tử, tự sát, tự vẫn
  to the life
  truyền thần, như thật
  true to life
  rất gần gũi với cuộc sống thực tế
  the bane of sb's life
  nguyên nhân làm cho ai đau khổ
  the breath of life
  điều cần thiết, vật cần thiết
  a cat-and-dog life
  cuộc sống khổ như chó
  the change of life
  thời kỳ mãn kinh
  to depart this life
  chết, từ trần
  to end one's life
  tự sát, tự tử
  to frighten the life out of sb
  gây kinh hoàng cho ai
  in fear of one's life
  lo sợ cho mạng sống của mình

  my life cuộc sống của tôi

  large as life
  đích thực, không sao nhầm được
  larger than life
  huênh hoang, khoác lác
  to lead a dog's life
  sống khổ như chó
  to lead sb a dog's life
  bắt ai sống khổ như chó
  to be the life and soul of sth
  là linh hồn của cái gì
  to make sb's life a misery
  làm cho ai phải quằn quại khổ sở
  way of life
  lối sống
  a new lease of life
  cơ may sống khoẻ hơn
  not on your life
  đương nhiên là không!
  to sell one's life dearly
  đổi mạng mình để giết nhiều quân địch, rồi mới chết
  the staff of life
  bánh mì
  to take one's life in one's hands
  có nguy cơ bị giết
  walk of life
  tầng lớp xã hội
  the love of sb's life
  người yêu quý nhất của ai
  to make sb's life a misery
  bắt ai phải chịu khổ sở
  for the life of one
  dù cố gắng cách mấy chăng nữa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hạn

  Cơ - Điện tử

  Sự sống, tuổi thọ, độ bền, thời hạn sử dụng

  Cơ khí & công trình

  tuổi bền
  engine life
  tuổi bền của động cơ

  Hóa học & vật liệu

  sự sống

  Y học

  sự sống, đời sống

  Kỹ thuật chung

  độ bền lâu
  đời sống
  alife (artificiallife)
  đời sống nhân tạo
  Artificial Life
  đời sống nhân tạo
  average life
  đời sống trung bình
  beginning of life of a satellite
  điểm bắt đầu đời sống của vệ tinh
  catheter life
  đời sống dựa vào ống thông
  extra-terrestrial life
  đời sống ngoài trái đất
  intellectual life
  đời sống trí tuệ
  life cycle
  chu kì đời sống
  life cycle phase
  pha chu kỳ đời sống
  life support system
  hệ thống bảo vệ đời sống
  vegetative life
  đời sống thực vật

  Địa chất

  tuổi thọ, thời hạn phục vụ, tuổi mỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  activity , being , breath , brio , dash ,

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X