• (đổi hướng từ Sundered)
  /´sʌndə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phân ra, tách ra, để riêng ra ai/cái gì (nhất là bằng sức mạnh)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân ly

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X