• /rend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .rent

  Xé, xé nát
  to rend a piece of cloth in twain
  xé miếng vải ra làm đôi
  to rend something asunder (apart)
  xé nát vật gì
  loud shouts rend the air
  những tiếng thét to xé không khí
  (nghĩa bóng) làm đau đớn, giày vò
  to rend someone's heart
  làm đau lòng ai
  Bứt, chia rẽ, chẻ ra (lạt, thanh mỏng)
  to rend one's hair
  bứt tóc, bứt tai
  to rend laths
  chẻ lạt, chẻ thành những thanh mỏng

  Nội động từ

  Vung ra khỏi, giằng ra khỏi
  to rend from somebody's arms
  vùng ra khỏi tay ai
  Nứt ra, nẻ ra

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nứt ra

  Kỹ thuật chung

  chẻ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X