• /¸sʌpə´ziʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giả thiết, sự giả định; điều được giả định
  on the supposition that...
  giả sử như...
  Giả thuyết, ức thuyết
  Sự phỏng đoán

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự giả sử, sự giả định

  Kỹ thuật chung

  giả định
  giả thiết
  sự giả định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X