• ['premis}

  Thông dụng

  Cách viết khác premiss

  Danh từ, số nhiều premises

  Giả thuyết
  Tiền đề
  ( số nhiều) những cái kể trên; (pháp lý) tài sản, tên người.. kể trên
  ( số nhiều) cơ ngơi, nhà cửa, dinh cơ, vườn tược
  to be drunk (consumed) on the premises
  uống ngay tại chỗ trong cửa hàng (rượu...)
  to be drunk to the premises
  say mèm, say bí tỉ, say khướt
  off the premises
  ngoài ranh giới của dinh cơ
  see somebody off the premises
  tiễn ai ra khỏi nhà (tức là đưa đến cổng..)
  on the premises
  trong nhà
  (pháp lý) ngay tại nhà có liên quan

  Hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tiên đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X