• (đổi hướng từ Syndicating)


  /n. ˈsɪndɪkɪt ; v. ˈsɪndɪˌkeɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xanhđica, công đoàn, nghiệp đoàn
  Tổ chức cung cấp bài báo (cho một số báo để cùng đăng một lúc)
  Nhóm uỷ viên ban đặc trách (đại học Căm-brít)
  Nhóm người thuê cung chỗ săn, nhóm người thuê chung chỗ câu

  Ngoại động từ

  Tổ chức thành công đoàn, tổ chức thành nghiệp đoàn
  Cung cấp (bài báo, tin tức...) qua một tổ chức chung (cho một số báo để đăng cùng một lúc)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghiệp đoàn

  Kinh tế

  công đoàn
  nghiệp đoàn
  tổ chức thành công đoàn
  tổ chức thành nghiệp đoàn
  tổ hợp
  tổ hợp xí nghiệp
  tổ xí nghiệp
  xanhđica
  arbitrage syndicate
  xanhđica đầu cơ hối đoái
  marine syndicate
  xanhđica bảo hiểm đường biển
  xanh-đi-ca nghiệp đoàn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X