• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quấn bọc (bằng băng cách điện)
  Sự đo bằng thước dây

  Xây dựng

  cách cuốn

  Kỹ thuật chung

  cuộn dây
  ghi dữ liệu

  Giải thích EN: 1. any process of recording electronic data, including sound or video tracks, on a magnetic tape.any process of recording electronic data, including sound or video tracks, on a magnetic tape.2. the process of measuring distances with a tape, as in survey work.the process of measuring distances with a tape, as in survey work. Giải thích VN: 1. Trong quá trình ghi dữ liệu điện tử bao gồm âm thanh ở băng từ./// 2. Trong quá trình đo khoảng cách như là việc đo khoảng cách bằng thước dây.

  sự cuốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X