• /tɛmpˈteɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xúi giục
  Sự cám dỗ, sự quyến rũ; sự bị cám dỗ, sự bị quyến rũ
  to resist temptation
  chống lại sự cám dỗ
  Cái cám dỗ, cái lôi cuốn, cái quyến rũ
  clever advertisements are just temptations to spend money
  những lời quảng cáo khôn khéo chỉ là những sự cám dỗ (người ta) tiêu tiền


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X