• (đổi hướng từ Tinkles)
  /tiηkəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng leng keng (chuông...)
  (thông tục) cú điện thoại
  give me a tinkle when you get home
  hãy gọi điện thoại cho tôi khi anh về đến nhà

  Ngoại động từ

  Làm cho kêu leng keng, rung leng keng
  to tinkle the bell
  rung chuông leng keng

  Nội động từ

  Kêu leng keng
  the glass tinkles
  cốc kêu leng keng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Y học

  tiếng ngân

  Kỹ thuật chung

  nhấp nháy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X