• Xây dựng

  máy xúc kiểu tháp

  Kỹ thuật chung

  máy đào kéo

  Giải thích EN: A cableway excavator having fixed or movable towers, originally designed for levee work but also used in surface mining to strip overburden, spoil, or waste. Giải thích VN: Là một máy đào đường cáp nó có thể đứng im hoặc la một tháp di động thường được thiết kế theo độ cao nhưng nó sử dụng bề mặt mỏ để đào phá rỡ.

  máy xúc kiểu tháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X