• (đổi hướng từ Towers)
  /'tauə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tháp (ở lâu đài, nhà thờ)
  tháp chuông - thiền viện Trúc Lâm
  háp Đăng Minh - chùa Côn Sơn
  ivory tower
  tháp ngà (của những người trí thức thoát ly thực tế)
  Tháp (ở nhà máy)
  Đồn luỹ, pháo đài (có tháp)
  a tower of strength
  người có thể nhờ vả để có được sự che chở bảo vệ, sức mạnh hoặc sự an ủi trong lúc khó khăn

  Nội động từ

  ( + above) vượt hẳn lên, cao hơn rất nhiều (so với những cái khác gần đó)
  the castle towered above the valley
  toà lâu đài vượt hẳn lên cao hơn thung lũng
  Vượt xa người khác (về khả năng, phẩm chất, danh tiếng..)
  Shakespeare towered above all his contemporaries
  Sếch-xpia vượt xa những nhà văn cùng thời
  Bay vọt lên, vút lên

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tháp

  Cơ - Điện tử

  Tháp, chòi

  Xây dựng

  nhà tháp
  phòng kiểu tháp
  trụ cao
  trụ tháp

  Điện lạnh

  tháp anten phát

  Điện

  trừ

  Kỹ thuật chung

  hình tháp
  tower bolt
  bulông hình tháp
  tower pier
  trụ hình tháp
  cột cao
  cột điện
  double-circuit tower
  cột điện hai mạch
  high voltage transmission line tower
  cột điện cao thế
  cột thép
  broad-base tower
  cột thép đế rộng
  narrow-base tower
  cột thép đế hẹp
  đài
  gác chuông
  giá đỡ

  Giải thích EN: A freestanding, open structure having this form and used to support an antenna, transmission line, missile, or the like..

  Giải thích VN: Là một cấu trúc mở có dạng dùng để đỡ đường trung gian đường trung kế vân vân.

  tháp ăng ten

  Giải thích VN: Một kết cấu kim loại cao dùng làm anten hoặc được sử dụng với kết cấu mắc dây anten phát.

  Kinh tế

  tháp
  absorption tower
  tháp hấp thụ
  after-fractionating tower
  tháp cất lại
  atmospheric cooling tower
  tháp làm lạnh
  distillation tower
  tháp cất
  drying tower
  tháp sấy
  elevator tower
  tháp băng nâng
  elevator tower
  tháp vận chuyển
  forced draught cooling tower
  tháp làm lạnh thông gió cưỡng bức
  intake tower
  tháp tiếp nhận
  spray-filled atmospheric cooling tower
  tháp làm lạnh ngoài khí quyển loại vòi phun
  steam-stripping tower
  tháp rửa bằng hơi nước
  steam-stripping tower
  tháp tạo hơi
  sulphur tower
  tháp hấp thụ
  sulphur tower
  tháp hút
  sulphur tower
  tháp sunfit hóa
  tower crane
  cần cẩu hình tháp
  washing tower
  tháp rửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X