• /´ʌp´hil/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dốc, đi lên (đường..)
  an uphill road
  một con đường dốc
  (nghĩa bóng) khó khăn, vất vả, cần phải cố gắng (công việc..)
  an uphill task
  một nhiệm vụ khó khăn

  Phó từ

  Lên dốc
  to walk uphill
  đi lên dốc


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  downhill , easy , facile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X