• /i´fektivnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự có hiệu lực
  Ấn tượng sâu sắc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính hữu hiệu, tính hiệu quả

  Kỹ thuật chung

  hiệu lực
  system effectiveness
  hiệu lực hệ thống
  hiệu quả
  defrosting effectiveness
  hiệu quả phá băng
  fin effectiveness
  mức hiệu quả cánh
  humidification effectiveness
  hiệu quả gia ẩm
  humidification effectiveness
  hiệu quả làm ẩm
  humidifying effectiveness
  hiệu quả gia ẩm
  humidifying effectiveness
  hiệu quả làm ẩm
  production assets effectiveness ratio
  hệ số hiệu quả vốn sản xuất
  hiệu suất
  heat insulation effectiveness
  hiệu suất cách nhiệt

  Kinh tế

  hiệu lực
  hiệu nghiệm
  hiệu quả
  advertising effectiveness
  tính hiệu quả của quảng cáo
  cost-effectiveness
  phí tổn-hiệu quả
  cost-effectiveness
  tương quan phí tổn-hiệu quả
  cost-effectiveness analysis
  phân tích chi phí hiệu quả
  cost-effectiveness analysis
  phương pháp phân tích phí tổn-hiệu quả
  effectiveness lag
  độ trễ hiệu quả
  managerial effectiveness
  hiệu quả quản lý
  nonlinear effectiveness
  hiệu quả phi tuyến tính
  target effectiveness
  hiệu quả mục tiêu
  sự hữu hiệu
  channel effectiveness
  sự hữu hiệu của kênh
  sự thành đạt
  tính hiệu lực

  Địa chất

  sự có hiệu quả, hiệu lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X