• /'veipəraizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bình bay hơi
  Máy làm bay hơi
  Bình xì, bình bơm/phun (nước hoa)
  (kỹ thuật) bộ bay hơi; bộ phối khí

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bình hóa hơi

  Hóa học & vật liệu

  bình làm bay hơi

  Giải thích EN: A vessel or still in which liquid is heated until it vaporizes; the heat may be direct, as with hot gases or submerged combustion, or indirect, as with heat-transfer fluid or steam. Giải thích VN: Một bình hay một bình chưng cất trong đó nước bị đun nóng đến khi bay hơi; nhiệt có thể trực tiếp.

  bộ phận khí hóa
  oil vaporizer
  bộ phận khí hóa dầu
  thiết bị bay hơi

  Y học

  bình phun hơi

  Điện lạnh

  máy làm bay hơi
  máy phun bụi nước

  Kỹ thuật chung

  bộ hóa hơi (máy lạnh)

  Kinh tế

  thiết bị bốc hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X