• /wo:rənti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấy bảo hành, giấy đảm bảo (viết hoặc in, trao cho người mua hàng)
  the machine is still under warranty
  cái máy này vẫn còn trong thời hạn bảo hành
  Sự cho phép; sự được phép, quyền (được làm việc gì)
  (pháp lý) sự bảo đảm (hàng hoá đúng quy cách...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) bảo đảm

  Giao thông & vận tải

  việc bảo hành

  Ô tô

  phiếu bảo hành

  Điện

  bảo hành

  Kỹ thuật chung

  bảo đảm
  chứng chỉ nộp thuế
  đảm bảo
  sự bảo đảm
  sự chứng minh
  ủy quyền

  Kinh tế

  điều khoản bảo đảm
  điều khoản đặc ước
  điều khoản đặt ước
  điều khoản thứ yếu
  breach of warranty
  vi phạm điều khoản thứ yếu
  giấy bảo hành
  product warranty
  giấy bảo hành sản phẩm
  giấy bảo hành (hàng hóa)
  giấy bảo đảm
  sự bảo đảm
  sự bảo hành
  sự cam kết

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  breach , break

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X