• /wi:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhỏ
  the poor wee fellow
  anh chàng bé nhỏ tội nghiệp
  (thông tục) rất nhỏ, nhỏ xíu, một chút
  We'll be a wee bit late, I'm afraid
  Tôi e rằng chúng ta sẽ đến hơi muộn một chút
  a wee bit
  hơi, hơi hơi

  Danh từ

  (thông tục) nước đái; việc đái (dùng để nói với trẻ con hoặc do trẻ con dùng) (như) wee-wee
  do a wee
  đi đái

  Động từ .wee; .weed

  (thông tục) đái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X