• /ˌɪnfɪnɪˈtesɪm(ə)l/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rất nhỏ, nhỏ vô cùng
  (toán học) vi phân
  infinitesimal geometry
  hình học vi phân
  infinitesimal transformation
  biến đổi vi phân

  Danh từ

  Số lượng rất nhỏ, số lượng nhỏ vô cùng
  (toán học) vi phân

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cực nhỏ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vi phân
  infinitesimal calculus
  tính vi phân
  infinitesimal geometry
  hình học vi phân
  infinitesimal group
  nhóm vi phân
  infinitesimal method
  phương pháp vi phân
  infinitesimal nucleus
  hạch vi phân
  infinitesimal transformation
  phép biến đổi vi phân
  primary infinitesimal
  vi phân bản
  primary infinitesimal
  vi phân cơ bản
  standard infinitesimal
  vi phân tiêu chuẩn
  vô cùng bé
  infinitesimal analysis
  giải tích vô cùng bé
  infinitesimal calculus
  tính vô cùng bé
  infinitesimal displacement
  chuyển vị vô cùng bé
  infinitesimal disturbance
  nhiễu vô cùng bé
  primary infinitesimal
  vô cùng bé cơ bản
  standard infinitesimal
  vô cùng bé tiêu chuẩn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  big , huge , large , significant , substantial

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X