• /´wel´bred/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có giáo dục, có cung cách tốt đẹp, thể hiện cung cấp tốt đẹp (người)
  she was too well-bred to show her disappointment
  cô ấy rất có ý thức nên đã không bộc lộ sự thất vọng của mình
  Nòi, tốt giống (ngựa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X