• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác well-founded

  Tính từ

  Đáng tin cậy, chắc chắn, có cơ sở, được dựa trên thực tế, được chứng minh (tin tức..)
  well-grounded suspicions
  những nghi vấn có cơ sở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X