• /wif/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) cá bơn

  Danh từ

  Luồng, hơi
  a whiff of air (smoke, wind)
  một luồng không khí (khói, gió)
  he took up his pipe to have a few whiffs
  anh ta cầm cái điếu lên để hút một vài hơi
  (hàng hải) xuồng nhẹ
  (thông tục) điếu xì gà nhỏ

  Động từ

  Phát ra từng luồng nhẹ, thổi nhẹ
  Toả ra một mùi nhẹ

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X