• /fyum/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khói, hơi khói, hơi bốc
  the fumes of tobacco
  khói thuốc lá
  the fumes of wine
  hơi men
  Cơn (xúc động...); cơn giận
  to be a fume of impatience
  đang lúc sốt ruột
  to be in a fume
  đang cơn giận dỗi

  Nội động từ

  Phun khói, phun lửa
  Cáu kỉnh, nổi đoá
  to fret, fuss and fume over (about) trifles
  bực bội, làm ầm lên và cáu kỉnh về những chuyện lặt vặt
  Bốc lên (hơi, khói)

  Ngoại động từ

  Xông hương, xông trầm
  Hơ khói, xông khói, hun khói

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khói
  exhaust fume
  khói thải
  fume duck
  ống khói
  fume extractor
  thiết bị khử khói
  fume hood
  nắp đậy khói
  radiochemical fume cupboard
  tủ hun khói hóa (học) phóng xạ
  weld flux fume
  khói chất trợ dung hàn
  welding table with fume extraction equipment
  bàn hàn với thiết bị hút khói
  làn khói
  nổi nóng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be calm , be happy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X