• (đổi hướng từ Whistled)
  /wisl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự huýt sáo; sự huýt còi; sự thổi còi; tiếng huýt gió; tiếng còi
  Tiếng hót (chim); tiếng rít (gió); tiếng réo (đạn)
  Tiếng còi hiệu
  Cái còi
  (thông tục) cổ, cuống họng

  Nội động từ

  Huýt sáo; huýt còi, thổi còi
  Hót (chim); rít (gió); réo (đạn)

  Ngoại động từ

  Huýt sáo; huýt gió gọi
  to whistle a song
  huýt sáo một bài hát
  to whistle a dog
  huýt gió gọi chó
  to whistle for
  huýt gió để gọi
  to whistle past
  vèo qua (đạn)
  to whistle someone down the wind
  bỏ rơi người nào
  you can whistle for it
  thôi không mong gì được đâu

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  tiếng còi

  Kỹ thuật chung

  cái còi
  tiếng rít
  heterodyne whistle
  tiếng rít bộ ngoại sai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X