• /'seikrid/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thánh; thần thánh, của thần; thiêng liêng
  sacred book
  sách thánh
  sacred poetry
  thánh thi
  sacred horse
  ngựa thần
  sacred war
  cuộc chiến tranh thần thánh
  Long trọng; rất quan trọng (về bổn phận, nghĩa vụ..)
  a sacred duty
  nhiệm vụ thiêng liêng
  the sacred right to self-determination
  quyền tự quyết bất khả xâm phạm
  Linh thiêng; sùng kính; bất khả xâm phạm
  In India, the cow is a sacred animal
  ở ấn độ, bò là con vật linh thiêng
  Dành cho ai/cái gì (câu ghi ở bia mộ, bia kỷ niệm người chết)
  the memory of..
  để tưởng nhớ..
  a sacred cow
  không chê vào đâu được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  linh thiêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X