• /[in´dʒʌηkʃən]/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lệnh huấn thị
  (pháp lý) lệnh của toà (cấm hoặc bắt làm gì)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X