• (đổi hướng từ Yanking)
  /jæɳk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cú kéo mạnh, cú giật mạnh

  Động từ

  (thông tục) kéo mạnh, giật mạnh
  to yank out one's sword
  rút mạnh kiếm ra, tuốt gươm
  to yank on the brake
  kéo mạnh phanh
  to yank up
  đưa phắt lên, giật mạnh lên

  Danh từ

  ( Yank) (thông tục) (như) Yankee

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự giật mạnh (vào dây cáp)

  Kỹ thuật chung

  giật mạnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  lurch , snap , tug , twitch , wrench

  Từ trái nghĩa

  verb
  push

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X