• Phó từ

  Cách khác
  Il faut agir autrement
  phải hành động cách khác
  Nếu không
  Travaillez autrement vous ne réussirez pas
  học đi, nếu không sẽ không đỗ đâu
  Hơn; hơn nhiều
  Il est autrement intelligent
  nó thông minh hơn nhiều
  autrement dit
  nói cách khác
  autrement plus
  (thân mật) hơn nhiều
  [[Cest]] autrement plus beau que ce que nous avons pu voir [[jusquici]]
  �� đẹp hơn nhiều so với những cái ta đã từng thấy
  pas autrement
  (thân mật) không mấy
  Cela [[nest]] pas autrement utile
  �� cái đó cũng không có ích mấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X