• Ngoại động từ

  Hạ thấp
  Baisser un tableau
  hạ thấp bức tranh
  Baisser la voix
  hạ thấp giọng
  Baisser la radio
  vặn nhỏ đài
  Cúi xuống
  Tête baissée
  đầu cúi xuống

  Phản nghĩa Elever, hausser, lever, monter. Augmenter

  Baisser la tête cúi đầu xấu hổ; cúi đầu cam chịu
  Baisser l'oreille
  �� cụp tai xấu hổ
  baisser pavillon
  nhượng bộ

  Nội động từ

  Hạ xuống, hạ
  Le niveau de l'eau a baissé
  mực nước đã hạ xuống
  Xuống giá
  Sút đi, kém đi
  La vue baisse avec l'âge
  tuổi già mắt kém đi
  Il a beaucoup baissé depuis cinq ans
  từ năm năm nay ông ta sút đi nhiều

  Danh từ giống đực

  Sự hạ xuống
  Au baisser des rideaux
  khi hạ màn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X